חבילת למידה:

אוטומטה

חבילת האוטומטה היא חבילה המותאמת לשלבים מתקדמים והיא מאתגרת ורחבה יותר המאפשרת לתלמידים להבין את האופן שבו כוח התנועה והאנרגיה עובד. בחבילת האוטומטה התלמידים נחשפים    ל-"מכונה". המכונה, הינה כלי אשר מופעל על ידי סיבוב מנואלה המפעילה מנגנון הכולל גלגל מניע, גלגל מונע, וחלקים נוספים. לתלמידים יש הזדמנות להביא את עולם הפנימי לפעילות ע"י אפיון דמות או סיטואציה אותה הם בחרו להציג וליצור מכונה שתייצר תנועה במגוון אופנים (מעלה מטה, סיבוב וכו).

מפרט החבילהשעות הכשרה למורים


שעות ליווי למורה (מודלינג)


שכבות גיל מתאימות


מחייב מרחב למידה סדנאי


תפקודי לומד


תחומי יידע


4


2


א'-ט'


כן


#התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


#הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט2

 

שעות הכשרה למורים                           4


שעות ליווי למורה                                2


שכבות גיל מתאימות                      ד'-י"ב


מחייב מרחב למידה סדנאי                 כן


מחיר חמרים לפעילות     25 ש"ח לתלמיד


תפקודי לומד                    #תכנון מראש                           #התמודדות עם אתגרים


תחומי ידע                       #הנדסה#חישוב מידות,צירים #המרת תנועה#חיכוך

מידע נוסף

 

שעות ההכשרה הכלולות בחבילה: 
4 שע' הכשרה אקדמאיות לצוות המורים על מגוון נושאים הנבחרים (עד 2 מורים בקבוצה).                                                                                             
ההכשרה תיערך בתחומי מוסד הלימודים.                                                                                                                                                                     שעתיים הנחייה משותפת עם המורים (מודלינג) בליווי של מדריך מנוסה.

מפגשים (כמות השעות/מפגשים שמומלץ לקיים לתלמידים לאחר שלומדים את החבילה הזו): 3- 5 מפגשים של שעתיים.

עזרי למידה כחלק מהפעילות: מצגת השראה, כרטיסיות למידה, ערכת חוברות לכל מורה בהכשרה,                                                                              חומרים נוספים המאפשרים התנסות מעשית למורים במהלך ההכשרה.

מועד אספקת ההכשרה: יש לתאם חודש מראש את תחילת הפעילות.


כמות חמרי הפעילות מחושבת עפ"י קבוצת תלימידים ואינה מגיעה כערכה אישית עבור כל תלמיד.                                                                                        ***אספקת החומרים ע"י לאב טינקרינג כוללת חומרי בסיס בלבד הנדרשים לקיום הפעילות הספציפית שתיבחר. 

 ***על מנת לייצר מגוון תוצרים במהלך הסדנא נדרשים חומרים מתכלים ומשלימים לפעילות הנאספים על ידי התלמידים                                                     וכבר בשלב האיסוף מייצרים אצל התלמיד הרגשת יצירתיות, בחירה והחלטה

חבילות למידה נוספות: