חבילת הבסיס: חבילה הוליסטית

חבילת למידה הוליסטית הינה מאבני היסוד המקנים את התפיסה הפדגוגית, עליה נשענת כל התכנית. במסגרת החבילה, המורים יוכלו להבין לעומק את המודל הפדגוגי, את מבנה השיעור, את החיבור בין תחום הטינקרינג לתפיסת החינוך הבית ספרית.

במסגרת החבילה המורים יקבלו סקירה כללית על כל כלי העבודה, הוראות הבטיחות, מרחבי העבודה והיסודות של תפיסת הטינקרינג והמייקינג. 

בפעילות זאת מקבלים המורים חוברת פרוייקטים אישית עבור כל תלמיד להעשרה, ליווי וקיום רפלקציה.

 

מפרט החבילה


שעות הכשרה למורים


שעות ליווי למורה (מודלינג)


שכבות גיל מתאימות


מחייב מרחב למידה סדנאי

 


תפקודי לומד

 


תחומי יידע

 


8


2


א'-יב'


כן

 


#עבודת צוות#יזמות      #התמודדות עם אתגרים


# שימוש בכלי עבודה

 

שעות הכשרה למורים                          8


שעות ליווי למורה (מודלינג)                  2


שכבות גיל מתאימות                      א'-יב'


מחייב מרחב למידה סדנאי                 כן


מחיר חמרים לפעילות     25 ש"ח לתלמיד כולל

חוברת פרוייקטים אישית.


תפקודי לומד            #עבודת צוות#יזמות                           #התמודדות עם אתגרים


תחומי ידע                       #שימוש בכלי עבודה

מידע נוסף

שעות ההכשרה הכלולות בחבילה: 
8 שע' הכשרה אקדמאיות לצוות המורים על מגוון נושאים הנבחרים (עד 2 מורים בקבוצה).                                                                                             
ההכשרה תיערך בתחומי מוסד הלימודים.                                                                                                                                                                    שעתיים הנחייה משותפת עם המורים (מודלינג) בליווי של מדריך מנוסה.

מפגשים (כמות השעות/מפגשים שמומלץ לקיים לתלמידים לאחר שלומדים את החבילה הזו): 3- 5 מפגשים של שעתיים.

עזרי למידה כחלק מהפעילות: מצגת השראה, כרטיסיות למידה, ערכת חוברות לכל מורה בהכשרה,                                                                              חומרים נוספים המאפשרים התנסות מעשית למורים במהלך ההכשרה.

מועד אספקת ההכשרה: יש לתאם חודש מראש את תחילת הפעילות.


כמות חמרי הפעילות מחושבת עפ"י קבוצת תלימידים ואינה מגיעה כערכה אישית עבור כל תלמיד.                                                                                        ***אספקת החומרים ע"י לאב טינקרינג כוללת חומרי בסיס בלבד הנדרשים לקיום הפעילות הספציפית שתיבחר. 

 ***על מנת לייצר מגוון תוצרים במהלך הסדנא נדרשים חומרים מתכלים ומשלימים לפעילות הנאספים על ידי התלמידים                                                     וכבר בשלב האיסוף מייצרים אצל התלמיד הרגשת יצירתיות, בחירה והחלטה.

חבילות למידה נוספות: