חבילת למידה:

צירים ומנגנונים

הציר המרכזי של חבילת למידה זו הוא צירים ומנגנוני תנועה.
אותם נחווה דרך משחק ויצירה של תיאטרון צלליות, ובובות צלליות נעות.
דרך ההתנסות בהטלת אור וצל – גם נכיר ונחקור מושגים מעולם האופטיקה : 
מקור אור, שקיפות/אטימות,  וספקטרום הצבע.  

 

במהלך הפרויקט התלמידים יתנסו ב-

  • בניית פרגוד אישי מארגז קרטון וחיבור תאורה
  • בניית בובות להפעלה במסך אור במורכבות עולה:

בובות ציר אחד – חיבור לאצבעות בגומיה

בובות מנגנון: מנגנון חוט, אקורדיון (מנגנון ג'ק), גלגלים (מנגנון ארבעה מוטות) 

  • בנייה והמחזה של סיפור והפעלת הבובות מול הכיתה

 

מרחב הלמידה : מדעים : בדרך נלמד על אור וצל(תוכנית לימוד מדעים ה'-ו'), 
מפרקים (תוכנית לימוד מדעים ג-ד-'), סיבוב כדור הארץ

הנדסה : צירים ומנגנונים, מבניות ומחברים, תכנון,

מתמטיקה : מדידה, סימון, עיגולים, קוטר, מקבילים, זוויות

טכנולוגיה: תיאטרון צלליות, מנגנונים בעולם (תוכנית לימודים טכנולוגיה – ג'-ד') , צירים

אומנות: סיפור, ביטוי, תיאטרון, איפיון, הומור

 

שאלות ומיומנויות:

מחקר, ניסוי וטעייה, השראה, יוזמה, תכנון, התעסקות, התבוננות

נלמד להעזר בחברים – כיוון שניתן רק או להפעיל את הבובה או לראות אותה.שעות הכשרה למורים


שעות ליווי למורה (מודלינג)


שכבות גיל מתאימות


מחייב מרחב למידה סדנאי


תפקודי לומד

 


תחומי יידע

 


4


2


א'-ט'


כן


#התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


#הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט2

 


 

שעות הכשרה למורים                           4


שעות ליווי למורה (מודלינג)                  2


שכבות גיל מתאימות                      א'-ט'

מחייב מרחב למידה סדנאי                 כן


מחיר חמרים לפעילות     25 ש"ח לתלמיד


תפקודי לומד #התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


תחומי ידע #הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט

מידע נוסף

שעות ההכשרה הכלולות בחבילה: 
4 שע' הכשרה אקדמאיות לצוות המורים על מגוון נושאים הנבחרים (עד 2 מורים בקבוצה).                                                                                             
ההכשרה תיערך בתחומי מוסד הלימודים.                                                                                                                                                                     שעתיים הנחייה משותפת עם המורים (מודלינג) בליווי של מדריך מנוסה.

מפגשים (כמות השעות/מפגשים שמומלץ לקיים לתלמידים לאחר שלומדים את החבילה הזו): 3- 5 מפגשים של שעתיים.

עזרי למידה כחלק מהפעילות: מצגת השראה, כרטיסיות למידה, ערכת חוברות לכל מורה בהכשרה,                                                                              חומרים נוספים המאפשרים התנסות מעשית למורים במהלך ההכשרה.

מועד אספקת ההכשרה: יש לתאם חודש מראש את תחילת הפעילות.


כמות חמרי הפעילות מחושבת עפ"י קבוצת תלימידים ואינה מגיעה כערכה אישית עבור כל תלמיד.                                                                                        ***אספקת החומרים ע"י לאב טינקרינג כוללת חומרי בסיס בלבד הנדרשים לקיום הפעילות הספציפית שתיבחר. 

 ***על מנת לייצר מגוון תוצרים במהלך הסדנא נדרשים חומרים מתכלים ומשלימים לפעילות הנאספים על ידי התלמידים                                                     וכבר בשלב האיסוף מייצרים אצל התלמיד הרגשת יצירתיות, בחירה והחלטה.

חבילות למידה נוספות: