חבילת למידה:

צירים ומנגנונים

הציר המרכזי של חבילת למידה זו הוא צירים ומנגנוני תנועה.
אותם נחווה דרך משחק ויצירה של תיאטרון צלליות, ובובות צלליות נעות.
דרך ההתנסות בהטלת אור וצל – גם נכיר ונחקור מושגים מעולם האופטיקה : 
מקור אור, שקיפות/אטימות,  וספקטרום הצבע.  

 

במהלך הפרויקט התלמידים יתנסו ב-

  • בניית פרגוד אישי מארגז קרטון וחיבור תאורה
  • בניית בובות להפעלה במסך אור במורכבות עולה:

בובות ציר אחד – חיבור לאצבעות בגומיה

בובות מנגנון: מנגנון חוט, אקורדיון (מנגנון ג'ק), גלגלים (מנגנון ארבעה מוטות) 

  • בנייה והמחזה של סיפור והפעלת הבובות מול הכיתה

 

מרחב הלמידה : מדעים : בדרך נלמד על אור וצל(תוכנית לימוד מדעים ה'-ו'), 
מפרקים (תוכנית לימוד מדעים ג-ד-'), סיבוב כדור הארץ

הנדסה : צירים ומנגנונים, מבניות ומחברים, תכנון,

מתמטיקה : מדידה, סימון, עיגולים, קוטר, מקבילים, זוויות

טכנולוגיה: תיאטרון צלליות, מנגנונים בעולם (תוכנית לימודים טכנולוגיה – ג'-ד') , צירים

אומנות: סיפור, ביטוי, תיאטרון, איפיון, הומור

 

שאלות ומיומנויות:

מחקר, ניסוי וטעייה, השראה, יוזמה, תכנון, התעסקות, התבוננות

נלמד להעזר בחברים – כיוון שניתן רק או להפעיל את הבובה או לראות אותה.שעות הכשרה למורים


שעות ליווי למורה (מודלינג)


שכבות גיל מתאימות


מחייב מרחב למידה סדנאי


מחיר חמרים לפעילות בודדת


תפקודי לומד

 


תחומי יידע

 


4


2


א'-ט'


כן


25 ש"ח לתלמיד


#התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


#הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט2

 


 

שעות הכשרה למורים                           4


שעות ליווי למורה (מודלינג)                  2


שכבות גיל מתאימות                      א'-ט'

מחייב מרחב למידה סדנאי                 כן


מחיר חמרים לפעילות     25 ש"ח לתלמיד


תפקודי לומד #התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


תחומי ידע #הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט

מידע

 

שעות ההכשרה הכלולות בחבילה: 
4 שע' הכשרה אקדמאיות לצוות המורים על מגוון נושאים הנבחרים (עד 2 מורים בקבוצה).                                                                                             
ההכשרה תיערך בתחומי מוסד הלימודים.                                                                                                                                                                     שעתיים הנחייה משותפת עם המורים (מודלינג) בליווי של מדריך מנוסה.

מפגשים (כמות השעות/מפגשים שמומלץ לקיים לתלמידים לאחר שלומדים את החבילה הזו): 3- 5 מפגשים של שעתיים.

עזרי למידה כחלק מהפעילות: מצגת השראה, כרטיסיות למידה, ערכת חוברות לכל מורה בהכשרה,                                                                              חומרים נוספים המאפשרים התנסות מעשית למורים במהלך ההכשרה.

מועד אספקת ההכשרה: יש לתאם חודש מראש את תחילת הפעילות.

מחיר חומרי בסיס לקיום פעילות בודדת לתלמיד: 25 ש"ח + מע"מ.
כמות חמרי הפעילות מחושבת עפ"י קבוצת תלימידים ואינה מגיעה כערכה אישית עבור כל תלמיד.                                                                                        ***אספקת החומרים ע"י לאב טינקרינג כוללת חומרי בסיס בלבד הנדרשים לקיום הפעילות הספציפית שתיבחר. 

 ***על מנת לייצר מגוון תוצרים במהלך הסדנא נדרשים חומרים מתכלים ומשלימים לפעילות הנאספים על ידי התלמידים                                                     וכבר בשלב האיסוף מייצרים אצל התלמיד הרגשת יצירתיות, בחירה והחלטה.

חבילות למידה נוספות: