חבילת למידה:

מסלולי כדורים

חבילת מסלולי הכדורים מזמנת לתלמידים התמודדות ראשונית עם אתגר ופתרון בעיה תוך פעילות חווייתית ומהנה עד להגעה להצלחה בפתרון הבעיה. בפעילות מסלולי הכדורים התלמידים מייצרים מסלולי כדורים בתצורות שונות ובחומרים שונים ומגוונים.
כבר משלב בניית המסלול, התלמידים מתמודדים עם שילוב אתגרים עם פעילות חוויתית המאפשרת לחוות בקלות יחסית הצלחה. בפעילות זו, כל ילד יכול לבחור את רמת האתגר המתאימה לו, כאשר סיכוייו להצליח גבוהים.  במהלך הפעילויות תתקיימנה התנסויות בעבודה עצמאית ובעבודת צוות, אשר באה לידי ביטוי באמצעות שיתופי פעולה בזוגות או בקבוצות קטנות.

מדובר על מוצר שמתאים לשלב התחלתי בתכנית ומאוד מומלץ להתנסות. בפעילות זו, כל תלמיד יכול לבחור את רמת האתגר המתאימה לו, כאשר הסיכויים להצליח גבוהים כבר מנקודת הפתיחה. במהלך הפעילויות תתקיימנה התנסויות בעבודה עצמאית ובעבודת צוות, אשר באה לידי ביטוי באמצעות יצירת שיתופי פעולה בזוגות או בקבוצות קטנות המעודדים את הילד לחשיבה משותפת.
מדובר על התנסות ראשונית בחיבור בין חלקי המסלול וחומרי גלם שונים, ובאימון ושיח על עבודת צוות המזמן התמודדות והתנסות בחיבור בין הרצונות, המחשבות, והדעות של חברי הקבוצה. כמו כן מסלול הכדורים מננגיש לתלמידים מושגים רבים מעולם המדעים והמחקר כגון גרביטציה, תנועה ואנרציה הבאים לידי ביטוי במשחק.

מפרט החבילהשעות הכשרה למורים


שעות ליווי למורה (מודלינג)


שכבות גיל מתאימות


מחייב מרחב למידה סדנאי


תפקודי לומד

 


תחומי יידע

 


4


2


א'-ט'


כן


#התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


#הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט2

 


 

שעות הכשרה למורים                           4


שעות ליווי למורה (מודלינג)                  2


שכבות גיל מתאימות                      א'-ט'

מחייב מרחב למידה סדנאי                 כן


מחיר חמרים לפעילות     25 ש"ח לתלמיד


תפקודי לומד #התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


תחומי ידע #הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט

מידע נוסף

שעות ההכשרה הכלולות בחבילה: 
4 שע' הכשרה אקדמאיות לצוות המורים על מגוון נושאים הנבחרים (עד 2 מורים בקבוצה).                                                                                             
ההכשרה תיערך בתחומי מוסד הלימודים.                                                                                                                                                                     שעתיים הנחייה משותפת עם המורים (מודלינג) בליווי של מדריך מנוסה.

מפגשים (כמות השעות/מפגשים שמומלץ לקיים לתלמידים לאחר שלומדים את החבילה הזו): 3- 5 מפגשים של שעתיים.

עזרי למידה כחלק מהפעילות: מצגת השראה, כרטיסיות למידה, ערכת חוברות לכל מורה בהכשרה,                                                                              חומרים נוספים המאפשרים התנסות מעשית למורים במהלך ההכשרה.

מועד אספקת ההכשרה: יש לתאם חודש מראש את תחילת הפעילות.


כמות חמרי הפעילות מחושבת עפ"י קבוצת תלימידים ואינה מגיעה כערכה אישית עבור כל תלמיד.                                                                                        ***אספקת החומרים ע"י לאב טינקרינג כוללת חומרי בסיס בלבד הנדרשים לקיום הפעילות הספציפית שתיבחר. 

 ***על מנת לייצר מגוון תוצרים במהלך הסדנא נדרשים חומרים מתכלים ומשלימים לפעילות הנאספים על ידי התלמידים                                                     וכבר בשלב האיסוף מייצרים אצל התלמיד הרגשת יצירתיות, בחירה והחלטה.

חבילות למידה נוספות: