חבילת הבסיס:

שעות ייעוץ/ליווי מורים- מודלינג

  • ניתן לרכוש בנק שעות יעוץ  או ליווי למורה בכיתה במידת הצורך.
  • הזמנת יועץ\מלווה היא עבור מינימום 4 שעות אקדמיות ברצף.