חבילת למידה:

שיווי משקל

חבילת למידה שיווי משקל מציעה פעילות בה התלמידים יבנו תוצרים העומדים "בזכות עצמם". בחבילה, התלמידים יבנו דמויות שנוסעות או עומדות, ובעזרת משקולות והורדת מרכז הכובד, יגרמו להן לעמוד בשיווי משקל וליצור תחושת קסם.

החבילה מאפשרת לתלמיד להכיר בצורה אינטואיטיבית וטובה יותר את המושגים: שיווי משקל, איזון, מרכז כובד, משקל וכדמה. בפעילות חוויתית יוצר התלמיד דמות עומדת או נוסעת תוך כדי שמירה על שיווי משקל על ידי הבנה של מספר עקרונות מדעיים מובילים. 

החבילה רב גילאית ומציעה מגוון פעילויות מ"זיו היציב" (נחום תקום) ועד אובייקטים כמו אופניים שנוסעים על חוט וכו'.

מפרט החבילהשעות הכשרה למורים


שעות ליווי למורה (מודלינג)


שכבות גיל מתאימות


מחייב מרחב למידה סדנאי


מחיר חמרים לפעילות בודדת


תפקודי לומד

 


תחומי יידע

 


4


2


א'-ט'


כן


25 ש"ח לתלמיד


#התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


#הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט2

 


 

שעות הכשרה למורים                           4


שעות ליווי למורה (מודלינג)                  2


שכבות גיל מתאימות                      א'-ט'

מחייב מרחב למידה סדנאי                 כן


מחיר חמרים לפעילות     25 ש"ח לתלמיד


תפקודי לומד #התמודדות עם אתגרים #חלוקת תפקידים


תחומי ידע #הנדסה#חישוב מידות  #תהליכי תכנון#שרטוט

מידע

 

שעות ההכשרה הכלולות בחבילה: 
4 שע' הכשרה אקדמאיות לצוות המורים על מגוון נושאים הנבחרים (עד 2 מורים בקבוצה).                                                                                             
ההכשרה תיערך בתחומי מוסד הלימודים.                                                                                                                                                                     שעתיים הנחייה משותפת עם המורים (מודלינג) בליווי של מדריך מנוסה.

מפגשים (כמות השעות/מפגשים שמומלץ לקיים לתלמידים לאחר שלומדים את החבילה הזו): 3- 5 מפגשים של שעתיים.

עזרי למידה כחלק מהפעילות: מצגת השראה, כרטיסיות למידה, ערכת חוברות לכל מורה בהכשרה,                                                                              חומרים נוספים המאפשרים התנסות מעשית למורים במהלך ההכשרה.

מועד אספקת ההכשרה: יש לתאם חודש מראש את תחילת הפעילות.

מחיר חומרי בסיס לקיום פעילות בודדת לתלמיד: 25 ש"ח + מע"מ.
כמות חמרי הפעילות מחושבת עפ"י קבוצת תלימידים ואינה מגיעה כערכה אישית עבור כל תלמיד.                                                                                        ***אספקת החומרים ע"י לאב טינקרינג כוללת חומרי בסיס בלבד הנדרשים לקיום הפעילות הספציפית שתיבחר. 

 ***על מנת לייצר מגוון תוצרים במהלך הסדנא נדרשים חומרים מתכלים ומשלימים לפעילות הנאספים על ידי התלמידים                                                     וכבר בשלב האיסוף מייצרים אצל התלמיד הרגשת יצירתיות, בחירה והחלטה.

חבילות למידה נוספות: