טינקרינג בבתי הספר

עיקרי פעילות חברת Love Tinkering מתרחשת בבתי הספר (בשלב זה יסודיים) וזאת משום שמטרתנו העיקרית היא לסייע לבתי הספר להקנות שפת לימוד נוספת לשפה הכתובה והדבורה, והיא שפת העשייה. וכפי שאנו אומרים- להמציא עם הידיים.

בשונה מפעילויות מסורתיות ללימודי טכנולוגיה ומדעים, אשר לרוב מציעות תהליך למידה מובנה. בפעילויות הטינקרינג אופן הלימוד הוא אינטואיטיבי וגמיש המשלב משחק והמצאה וחיבור לעולמו הפנימי של התלמיד.

תוכנית הטמעת ופתיחת מגמת טינקרינג בביה"ס כוללת 4 שלבים:

  • הקמת סדנת טינקרינג
  • קורס הכשרה לצוות מורי ביה"ס
  • חבילות למידה
  • ליווי למורה במהלך השנה